Verkkoselailurekisteri

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 22.1.2016

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: M & J Kölhi Oy
Yhteystiedot: Hämeen valtatie 131, 20540 TURKU, puh. 02 237 1075

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Mika Kölhi / M & J Kölhi Oy
Yhteystiedot: Hämeen valtatie 131, 20540 TURKU, puh. 02 237 1075

3. Rekisterin nimi

Verkkoselailurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Neste Turku Hämeentien netti- ja mobiilisivuilta evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla kerätyn selainkäyttäytymistiedon hyödyntäminen Neste Turku Hämeentien liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Evästeen tai vastaavan tekniikan avulla voidaan kerätä mm.

  • profilointi- ja kiinnostustiedot; kertyneet tiedot seurannan kohteena olevilta verkkosivuilta, mm. mitä verkkosivuja käyttäjä on selannut ja mistä tuotteista kävijä on hakenut tietoja
  • sijaintitiedot, mikäli mobiililaitteen käyttäjä on salllinut sijaintitietojen käsittelyn

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käytön sallivien selaimien käyttäytymistiedot Neste Turku Hämeentien verkkosivuilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkoselailurekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.